PRIVACYBELEID

 

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw ( persoons ) gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

Naam en adresgegevens

Contactgegevens

Eventueel uw bankrekeningnummer

 

Deze gegevens hebben wij nodig om u een plaats aan te kunnen bieden op onze markten en om u te informeren over de door ons te organiseren markten.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien dat voor het doel van onze werkzaamheden vereist is. Wij gaan ervan uit dat u daarvoor uw schriftelijke toestemming hebt gegeven.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor kontakt opnemen met:

Speciale Markten Zuid-West Nederland

info@midzomernachtmarkt.nl

0621-425615

 

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid ten allen tijde te wijzigen.

Sponsoren
  • Gemeente Vlissingen
  • fotografie Toon Poppe
  • Horeca Boulevard